Cafe de flore – Konstruktywne NIE, odpowiedzialność i własne zasoby