Pierwsza audycja w Czasie Przebudzenia – 10.01.2013