Clairvoyant

Renata_audycjeWitam wszystkich serdecznie.

Po wielu doświadczeniach, tych lżejszych i tych cięższych, podjęłam decyzje o pracy jako jasnowidz. Wszelkie procesy mojego wewnętrznego rozwoju, jak i sytuacje zewnętrzne, zaprowadziły mnie do tego miejsca, w którym aktualnie jestem. Przeszłam przez chorobę mojego dziecka, a także wypadek samochodowy, w którym złamałam kręgosłup. Jednak z perspektywy czasu, mam tylko wdzięczność do Źródła, Świata i mojej Duszy.

Mam głęboką zgodę na własną drogę życia. Dzielę się tym z innymi w indywidualnych sesjach jasnowidzenia, jak również na zajęciach grupowych w trakcie warsztatów. Postawiłam sobie za cel uniezależnienie i wybudzenie ludzi do świadomości wielkości ich istoty. Mam wielka nadzieje, że to mi się uda. Zatem jeśli czujesz, że chcesz się samodzielnie rozwijać to zapraszam do kontaktu!

Renata_audycjeGreetings to you all.

After many experiences, those easy and harder I have made a decision to work as a clairvoyant. All the processes of my internal growth have led me to the place that I’m in right now. I got through my child’s disease and a car accident in which I broke my spine. However from prospect of time I only have gratitude to the Source, the World and my Soul.

I have a deep agreement on my own life path. I share this with others in individual clairvoyant sessions and during group meetings, organizing workshops and seminars. I have set my goal to grant the independence and wake the people up to their conscious recognition of how big ther being really is.